Kronika města Litoměřic

Při příležitosti oslav 800 let vzniku našeho města byla doplněna
kronika města Litoměřice pracemi žáků výtvarného oboru z ateliérů
Jany Veselé a Mgr. Jana Choury.

Ukázky prací žáků

vyučující Mgr. Jan Choura

Ukázky prací žáků

vyučující p. uč. Jana Veselá

Naši výtvarníci překvapili na vernisáži výstavy zvukovou ‚symfonií‘

‚Výtvarno‘  může mít  i  dimenzi hudebně zvukovou. Naše studentky Klára Plívová a Wanda Gabrielová a také Iva Polanecká, studentka ústecké FUD o tom v úterý 23.dubna 2019 přesvědčily na vernisáži výstavy výtvarných prací ZUŠ  v prostorách litoměřického hradu.  Připravili a návštěvníkům pustili zvukomalebnou nahrávku  z  nedávného workshopu a také z ateliéru školy. V jejich ‚symfonii‘  tak zněly tahy štětcem, perem, tužkou, skřípání křídy, stříhání, prostě zvuky, které provázejí vznik výtvarného díla.

     Výstavený  soubor prací našich žáků je  bohatý a nápaditý, zahrnuje více než dvě stovky maleb, kreseb, grafik, fotografií,  papírových reliéfů, koláží,  trojrozměrných objektů z keramiky, drátů, textilu, dokonce i z pórobetonu. Jde o souhrn všeho, co se mladým výtvarníkům podařilo vytvořit během tohoto školního roku,  říkají učitelé VO Jana Veselá a Jan Choura.  Další desítky prací jsou souběžně s ‚hradní‘ výstavou k vidění ve foyeru litoměřického kina Máj.

      Dominika Valešková, ředitelka ZUŠ: „Žasnu nad tím, čeho všeho si mladí všímají, co mají na srdci a jak to dokážou vyjádřit!“

      Výstavy výtvarného oddělení naší školy mají v Litoměřicích tradici, na hradě se střídají vždy ob jeden rok. Letos to vzhledem k výstavním možnostem přišlo dřív než v minulých letech, o to byla příprava náročnější.  Jsme rádi, že nám vedení domu kultury vychází vstříc,  jinde v Litoměřicích by nebylo možné takovou expozici připravit, shodují se Dominika Valešková s pedagogy VO.

     Výstava v prostorách kulturního a konferenčního centra na hradě potrvá do 15.května t.r.

 
Text a foto Miroslav Zimmer

 

Od nejvyššího patra až po přízemí patří Městská knihovna v Litoměřicích mladým výtvarníkům - žákům tamní základní umělecké školy. Více než padesát nápadit...