Žáčková Valeriya/ taneční obor /
Žáčková Valeriya/ taneční obor /
Telefon
mob. 739 991 225
Běláčová Petra/ taneční obor /
Běláčová Petra/ taneční obor /
Kontakt
mob.
belacova@zusltm.cz
Kovaříková Kateřina/ taneční obor /
Kovaříková Kateřina/ taneční obor /
Kontakt
tel.
tozusltm@zusltm.cz

Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí.

Ruth Saint Denis
Tanec jako takový skrze fyzický pohyb přináší možnost sebevyjádření a sebepoznání. V našem oboru scénického tance se zaměřujeme na obě související oblasti toho, co tvoří tanec – na fyzickou i psychickou stránku práce. Ve výuce se opíráme především o techniku moderního (výrazového) tance, ale žáci si taktéž osvojují základy klasického tance a dalších tanečních technik. Skrze tyto postupy děti dospívají k poznání vlastního těla, zlepšují jeho přirozené držení, koordinaci, hbitost, ladnost. Velice důležitou součástí výuky je také pohybová improvizace, díky které žáci dostávají prostor tvořit, prožívat, vyjádřit se, objevovat. Následně vzniká harmonická syntéza pohybu s emocemi v podobě choreografie, se kterou mají žáci možnost vystoupit na veřejnosti. Cílem výuky je, dalo by se říci, najít radost z pohybu.Tanec jako přirozený projev člověka také nabízí mnohé užitečné přesahy a to nejen v umění (hudba, výtvarné umění atd.), ale především v běžném životě.

Hodiny probíhají v kolektivech o max. 10 žácích. V takovém počtu je možné rozvíjet individualitu jedince, ale zároveň postihnout potřeby daného kolektivu a vyjít jim vstříc. Zájemcům je struktura výuky taktéž příležitostí pro přípravu na konzervatoř.

Výuka probíhá na odloučeném pracovišti ZUŠ - v baletním sále Domu kultury v Litoměřicích.

Třetí Den tance roztančil školu i město

I tanec má svůj mezinárodní den. Připadá na 29.dubna, v den narození významného tanečního choreografa J.G. Novarry (*1727). Na přelomu tohoto týdne se k němu už potřetí připojili i Litoměřice. Stalo se tak především zásluhou naší základní umělecké školy, v níž se taneční obor vyučuje už pět let. Záměr ‚roztančit‘ Litoměřice naplánovaný do prostor nové tržnice v centru města sice kvůli počasí nevyšel, to však tanečníkům i dalším zájemcům akci nepřekazilo. Našli azyl na Základní škole Boženy Němcové, pod jejíž střechou se v pondělí odpoledne tančilo na plné obrátky. Vystřídaly se snad všechny skupiny, které taneční obor na naší škole má. Režie se ujala učitelka TO Natálie Matysková.

   Už v neděli odpoledne měl Den tance svou 'předehru', a to na zahradě ZUŠ. Zájemci se tam učili tanečním krokům pod vedením zkušených profesionálních lektorů - Ondřeje Nečase, Veroniky Klimentové, Jirky Škopka, Anny Kopecké a Vítězslavy Gajerová z Taneční konzervatoře Praha. Izraelské, lidové i moderní tance, rokenrol, flash-mob a dokonce i taneční improvizace . To vše s nadšením, které nechybělo snad každému, kdo se v neděli i při pondělní „mokré“ variantě v Litoměřicích k mezinárodnímu dni připojil. Tanec a jeho mírumilovné poselství tak ve stejnou chvíli propojily Litoměřice s celým světem.
Text a foto Miroslav Zimmer
Mezinárodní den tance poprvé v Litoměřicích. Flashmob před Dvojčetem ...