Orchestry

Na škole působí orchestry nejrůznějších žánrů:


   Smyčcový komorní orchestr - vede pan učitel Miroslav Roček.

   Flauto Band - vede pan učitel Zdeněk Růžička na pobočce v Úštěku.

Junior Band - vede pan učitel Zdeněk Růžička

Junior band působí na Základní umělecké škole Litoměřice od školního roku 2007/2008. Uměleckým vedoucím je Zdeněk Růžička, dlouholetý člen Orchestru Františka Honzáka, kapelník Big bandu Litoměřice, člen Big bandu Česká Lípa a OH bandu. 

V Juniorbandu hrají žáci ve věku 13 – 18 let a seznamují se s frázováním swingové, taneční a jazzové hudby.

Schizzo Band - vede pan učitel Jan Veselý

Schizzo Band – „schizzo“ pochází z italštiny a znamená "náčrtek". Hodně orchestrů a skupin se snaží při interpretaci převzatých skladeb vytvořit co nejpřesnější kopii originálu. Samozřejmě kopie zůstane kopii a jako taková má i svou cenu. Schizzo použije „náčrtek“ skladby a dotváří pomocí aranže a pomocí různé hudebně zdatných hudebníků originální dílo v obsazení, které je momentálně k dispozici. Žáci školy odcházejí a přicházejí a Shizzo je živý organismus, který reaguje na každého jednotlivce a změnu sestavy. Hovořit o tom, jak dlouho Schizzo existuje, nemá až takový význam, protože ze zakládající sestavy, kromě vedoucího orchestru, už nikdo nehraje. Repertoár Schizza je postaven na originálních aranžích, které připomínají to nejlepší, co bylo vytvořeno v rockové hudbě. V poslední době jsou připravovány i skladby slavných klasiků, které v podání Schizza zazní v jiné instrumentaci, která počítá i s využitím elektrických kytar a dalších nástrojů, které nejsou při interpretaci těchto skladeb obvyklé. Ve Schizzu se žáci učí nejen orchestrální souhře ale i improvizaci pomocí které objevují svobodný prostor pro své originální vyjádření. V každém svém krátkém období zaznamenal Schizzo Band významné úspěchy. Ať to byly soutěže v krajských kolech orchestrů ZUŠ, nebo v celostátní soutěži Českého rozhlasu Concerto Bohemia.

Nezrychluj!!! - vede od září 2015 Mgr. Iveta Cendrová

Soubor Nezrychluj!!! prošel v září roku 2015 jak obměnou v obsazení, tak v uměleckém vedení. Převzala jej paní učitelka Iveta Cendrová a nápomocen je jí pan učitel Martin Štec. V současné době je věkový rozsah hráčů velmi pestrý, od 10ti do 18ti let, a stejně tak je různá pokročilost ve hře na jednotlivé nástroje. Tomu je potřeba přizpůsobit jak výběr skladeb, tak konkrétní aranže, které jsou pro soubor přichystané přímo „na tělo“. V repertoáru souboru je muzika převážně popová a jazzová a to jak v instrumentální, tak ve vokálně-instrumentální podobě. Většinu skladeb si žáci volí sami, proto hrají to, co se jim líbí. Cílem souboru je sbírat hráčské zkušenosti do další aktivní muzikantské činnosti, prezentace na nejen školních akcích a především radost ze společného tvořené hudby.