Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor ve své výuce propojuje všechny umělecké oblasti, a to jak hudbu, pohyb, výtvarné umění, tak i literární a slovesnou tvorbu. Cílem výuky je všestranný a komplexní rozvoj osobnosti každého žáka. Především pak jeho mluvních, pohybových, literárních a hereckých schopností. V obou stupních studia se žáci věnují také přednesu. Žáci jsou vedeni ke spolupráci a vzájemnému vnímání, citlivosti ve skupině a komunikaci, k rozvíjení smyslového vnímání a fantazie. Výuka v LDO probíhá kolektivně a je doplněna individuální přípravou. Starší žáci prostřednictvím aktivního zapojení do realizace a organizace pravidelných akcí nahlížejí i do oblasti divadelní produkce. Hotové výstupy (přednes, monolog, dialog, inscenace  či autorská literární tvorba) jsou prezentovány v rámci pravidelně pořádaných akcí: školní přehlídka v přednesu a recitaci Užvaněná žoužel, Divadelní piknik či Literární dýchánky a nebo jednorázově formou otevřených hodin, předváděček, veřejných zkoušek či veřejných představení.

Archiv akcí

     Tři tisíce šest set třicet korun – takový je výtěžek benefičního představení „Hotel mezi dvěma světy“, které litoměřické Mladivadlo odehrálo v pátek 17.května v D...

     „Institut“  je hra, kterou nastudovali mladí herci  kolem literárně dramatického oboru l...

ÚSPĚCHY našeho LDO

Recitátoři:

Postup na okresní přehlídku Dětská scéna: 1. kategorie – Štěpán Šebek, Jakub Foukner. 2. kategorie: Jasm...

Recitátoři:

Postup na okresní přehlídku Dětská scéna: 1. kategorie: Jasmína van Vegchel, Ema Dobrovodská. 2. kategorie: A...