Literárně dramatický obor ve své výuce propojuje všechny umělecké oblasti, a to jak hudbu, pohyb, výtvarné umění, tak i literární a slovesnou tvorbu. Cílem výuky je všestranný a komplexní rozvoj osobnosti každého žáka. Především pak jeho mluvních, pohybových, literárních a hereckých schopností. V obou stupních studia se žáci věnují také přednesu. Žáci jsou vedeni ke spolupráci a vzájemnému vnímání, citlivosti ve skupině a komunikaci, k rozvíjení smyslového vnímání a fantazie. Výuka v LDO probíhá kolektivně a je doplněna individuální přípravou. Starší žáci prostřednictvím aktivního zapojení do realizace a organizace pravidelných akcí nahlížejí i do oblasti divadelní produkce. Hotové výstupy (přednes, monolog, dialog, inscenace  či autorská literární tvorba) jsou prezentovány v rámci pravidelně pořádaných akcí: školní přehlídka v přednesu a recitaci Užvaněná žoužel, Divadelní piknik či Literární dýchánky a nebo jednorázově formou otevřených hodin, předváděček, veřejných zkoušek či veřejných představení.

„Co se nevešlo do divadla“…   Aneb večer plný premiér. Tak na tenhle „titul“ lákali 27.dubna do divadélka Minimax veřejnost mladí, kteří navštěvují literárně dramatický obor naší ZUŠ. Navázali tak na nedávný program v Máchově divadle "Hody, hody do divadla...", který nemohl být tak obsáhlý.  No a co tam tehdy neuplatnili, vešlo se do menu v Minimaxu, vše v premiérách. Chronologicky: Hra „Výzva“, muzikálově pojaté „Nymfy“ a na závěr „Léto v Laponsku“, herecky nejnáročnější kus podle předlohy známé a oceněné komediální hry P.Pýchy a J.Rudiše. Ta také neočekávaně vyzkoušela kreativitu mladých, když zhruba ve třetině hry vypadl zvuk (hudba).

   „Pojedeme unplugged,“ zavelel herec a pedagog LDO v jedné osobě Pavel Vágai.  Dopadlo to dobře, soubor si s nastalou situací poradil a pochopilo jej a podpořilo i publikum. Závěrečný potlesk však patřil všem, co se na vydařeném večeru podíleli.

    No a co se ještě do Minimaxu vešlo, byla gratulace a květiny od mladých herců právě pro zmíněného kantora – v předvečer Pavlových 42.narozenin. Ke gratulaci se připojujeme!

                                                                        Text a foto Mirek Zimmer
Co se nevešlo... moderátor
Co se nevešlo...Výzva
Co se nevešlo... Tři nymfy
Co se nevešlo... Léto v Laponsku
Co se nevešlo... Léto v Laponsku
Co se nevešlo...Výzva
Co se nevešlo... Léto v Laponsku
Co se nevešlo... Léto v Laponsku
Co se nevešlo... Léto v Laponsku
Co se nevešlo...Výzva
Co se nevešlo... Léto v Laponsku
Co se nevešlo... Léto v Laponsku
Co se nevešlo... Tři nymfy
Co se nevešlo... Léto v Laponsku
Co se nevešlo... Léto v Laponsku
Co se nevešlo... Léto v Laponsku

Máchovo divadlo ovládli dramaťáci a tanečníci

Jsi jenom loutka, nebo i ten, kdo tahá za nitky? Chceš vidět holky v akci coby úklidovou četu v galerii, nebo svěží jarní folklóreček roztančených dívek? Selfie foto ve zmodernizované grotesce, nebo je libo slaneček? Odpověď na tyto, ale i další otázky dostali v úterý 16.dubna v Máchově divadle návštěvníci představení, které jeho autoři nazvali příznačně – „Prolínání“.

   „Literárně dramatická, taneční i pantomimická čísla, která jsme zařadili do programu, mají totiž vždy něco společného z toho svého oboru, tak jsme chtěli to propojení, ‚prolínání‘ ještě zvýraznit,“ vysvětluje Lenka Pařízková, která LDO v ZUŠ vede už od roku 2010. Spolu s pedagogy Natálií Matyskovou, Valeriyí Žáčkovou a Pavlou Boučkovou i se žáky dali dohromady režii a choreografii úterního představení. Na pódiu se vystřídaly čtyři skupiny tanečního oboru - Aqua, Scvrk, Delfínci a Mašličky, tedy od mladších dětí až po ty odrostlejší, výstupy byly prokládané recitací poezie a přednesem povídek (A.Brychtová, O. Šedlbauer, J. Neužilová, A.Krobová). Mimochodem, taneční obor je nejmladším oborem ZUŠ, letos má pět let, pomalu už tedy zakládá na tradici. Zato 'dramaťák' už ji dávno má, je víc než šestkrát starší.

   „Prolínání“ mělo ještě jeden moment, který stojí za zmínku. Lenka Pařízková, která je duší LDO ve škole, se loučí. Kdyby se setkala se všemi, kterým se za těch devět let svého působení věnovala, byla by to docela početná rodinka ! Teď však na čas dostane přednost její vlastní. Lenka totiž odchází na mateřskou. Loučení bylo stylové – na ‚prknech, jež znamenají svět‘. Samozřejmě, neobešlo bez květin, gratulací a možná i nějaké té tiše zamáčknuté slzičky…

Text a foto Mirek Zimmer


Archiv akcí

     Tři tisíce šest set třicet korun – takový je výtěžek benefičního představení „Hotel mezi dvěma světy“, které litoměřické Mladivadlo odehrálo v pátek 17.května v D...

     „Institut“  je hra, kterou nastudovali mladí herci  kolem literárně dramatického oboru l...

ÚSPĚCHY našeho LDO

Recitátoři:

Postup na okresní přehlídku Dětská scéna: 1. kategorie – Štěpán Šebek, Jakub Foukner. 2. kategorie: Jasm...

Recitátoři:

Postup na okresní přehlídku Dětská scéna: 1. kategorie: Jasmína van Vegchel, Ema Dobrovodská. 2. kategorie: A...