Hudební nauka a PHVROZVRH HUDEBNÍ NAUKY A PŘÍPRAVNÉ HV VE ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023
1. A PONDĚLÍ 14:30 - 15:15
1. B STŘEDA 15:20 - 16:05   
1. C ČTVRTEK 13:40 - 14:25
1. D  PÁTEK 15:20 - 16:05
2. A  PONDĚLÍ 13:40 - 14:25
2. B  STŘEDA 13:40 - 14:25
2. C STŘEDA 14:30 - 15:15
2. D  ČTVRTEK 14:30 - 15:15 
3. A ÚTERÝ 13 :40 - 14:25 
3. B ÚTERÝ 15:20 - 16:05
3. C STŘEDA 16:15 - 17:00
3. D 
PÁTEK 13: 40 - 14:25
4. A
PONDĚLÍ 15:35 - 16:20 hod. v učebně ZŠ Havlíčkova
4. B 
PONDĚLÍ 16:25 - 17:10 v učebně ZŠ Havlíčkova
4. C ÚTERÝ  14:30 - 15:15 v ZUŠ Masarykova 46  

5. A  ÚTERÝ 17:05 - 17:50    v ZUŠ Masarykova 46
5. B  PÁTEK 14:30 - 15 :15  v ZUŠ Masarykova 46

HN speciální/přípr. na konzervatoř PONDĚLÍ 18:00 - 18:45  v ZUŠ Masarykova46

PŘÍPRAVNÁ HV
PHV I. 1. skupina   
PONDĚLÍ 15:20 - 16:05
ČTVRTEK 15:20 - 16:05

PHV I. 2 skupina
PONDĚLÍ 16:15 - 16:15 15 15 00
ČTVRTEK 16:15 - 17:00

PHV  II. - pokračující  z minulého roku
ÚTERÝ 16:15 - 17 : 00
 
Hudební nauka pro 1. a 2. ročník II. stupně (pro žáky, kteří byli přijati přímo do II. stupně bez předchozího studia I. stupně) PONDĚLÍ 17:15 - 18:00   učebna v ZŠ Havlíčkova


Jak zvládnout učivo hudební nauky