Zápis

 TALENTOVÉ ZKOUŠKY A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023  se uskuteční v průběhu měsíce června. Rodiče mohou sve děti přihlašovat k talentové zkoušce prostřednictvím on-line přihlášky na www.izus.cz . Přihláška je také k dispozici zde na webových stránkách v sekci Aktuálně.
Zapsaní uchazeči hudebního oboru budou v průběhu června pozváni k talentové zkoušce.
Uchazeči o studium výtvarného oboru budou konat talentovou zkoušku v pondělí  27. 6. 2022  v prostorách zahrady Masarykova 35 (dle pozvánky mailem od 16:30 do 17:15 nebo od 17:30 do 18:15), zájemci o studium dramatického oboru budou zváni v průběhu června, nejpozději však do čtvrtka   30.  6. 2022, talentové zkoušky pro zájemce o taneční obor   se uskuteční v úterý 28 . 6. 2022Více informací 605101231.