Akademie III. věku

Od října 2018 byla na naší škole zahájena činnost Akademie umění III. věku.

Studium je určeno pro seniory, kteří dosáhli důchodového věku, kteří mají chuť se věnovat umění na neprofesionální úrovni.

Výuka probíhá jednou týdně v termínu dle dohody s vyučujícím.

Studium je organizováno semestrálně. Zimní semestr začíná v říjnu a letní semestr v únoru. Výuka je ukončena v červnu příslušného roku. Maximální doba studia je 6 semestrů (3 ročníky ).

Studium není zakončeno závěrečnou zkouškou. Veřejná vystoupení nejsou povinná.

V rámci studia mohou studenti po domluvě s vyučujícím samostatně navrhovat směřování a obsah výuky.

Vyučování probíhá v dopoledních hodinách v budovách ZUŠ Litoměřice – Masarykova 46, 44, 35 a Minimax.

Momentálně je kapacita naplněna. V případě zájmu o studium však můžete volat na 605101231 a místo si rezervovat.

Archiv článků