Základní informace o škole

Základní umělecká škola Litoměřice
Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice
Škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem školy je Město Litoměřice.
Telefon | Email
mob. 605 101 231 | info@zusltm.cz
tel.    416 574 421                               
Telefon | Email
       mob. 605 111 457 | slukova@zusltm.cz
Mgr. Dominika Valešková/ ředitelka školy /
Mgr. Renata Sluková/ zástupkyně ředitelky /
IČO: 467 73 410
Bankovní spojení: 1002310349/0800
IBAN CZ32 0800 0000 0010 0231 0349
ID datové schránky: hyvanrr
Maximální kapacita školy je 1150 žáků.