Sedm nových studentů z řad seniorů má od čtvrtka 26.září Akademie umění třetího věku, která od loňska funguje při naší základní umělecké škole.  Akademie,  jejíž studium je tříleté, začala při loňské premiéře s třiceti studenty, někteří však kvůli různým problémům studium ukončili.  I s novými jich nyní bude pokračovat celkem 34.  

     Při slavnostní imatrikulaci litoměřický starosta Ladislav Chlupáč ocenil nejen odvahu seniorů něco nového se naučit,  nebo se zdokonalit ve zvoleném oboru, ale i vstřícnost školy a jejích pedagogů, kteří se těmto studentům věnují. Poděkoval rovněž za skvělou prezentaci školy při tzv. ZUŠ Day, kterým jsme přispěli k oslavám 800 let Litoměřic.  Město školu podporuje, bez finančního příspěvku by akademie nemohla fungovat,  zdůraznila ředitelka Dominika Valešková.

    Jedním  ze sedmi nových studentů je 65letý Josef Chynoranský z Litoměřic.  „Na kytaru hraju delší dobu, ale už si nevystačím jenom s tím, že hraju u táboráku trampské písničky, prostě  chtěl bych se posunout dál, umět hrát jakseříká ‚z listu‘.  A když nějakou písničku vymyslím, tak by ji i rád uměl zapsat do not,“ prozradil Josef své pohnutky.

      Stejně jako loni si po oficiální části mohli studenti volně popovídat se svými pedagogy i s ostatními, kteří už akademii studují. A někteří využili i toho, že si spolu mohli zahrát a zazpívat. Důkaz, že i při studiu tady vznikla dobrá parta, která si má co říci…

Text a foto Mirek Zimmer,  26.září 2019


 

   Sešli se a zahráli, co se naučili.  Na klarinet, flétnu, klavír a akordeon, housle, basovou kytaru, zazněl i autorský přednes ... Takový byl v pátek 24.ledna v sále naší školy slavnostní, zároveň však neformální závěr zimního semestru Akademie umění III.věku.  Jeho aktéry byli tedy studenti – senioři, kteří našli chuť i odvahu předstoupit před publikum. A to jim případná zaváhání nejen odpustilo, ale navíc je - stejně jako jejich pedagogové, povzbudilo. Potlesk neminul každého z jedenácti vystupujících.

 

    Akademie, která funguje pod naší ZUŠ a s podporou města od podzimu 2017, má třicet studentů převážně v hudebním oboru.  „Zájem je ohromný, máme spoustu čekajících, ale další přijímat už nemůžeme, třicítka je rozumný počet, navíc limitovaný i rozpočtem,“ podotýká ředitelka  Dominika Valešková.  Z nejbližších akcí připravuje škola na 4.února koncert žáků i učitelů v Terezíně, kde jako host vystoupí sbor Cantica Bohemica a kapela Dynamis Band.  Terezín bude o tři dny později místem dalšího z koncertů ZUŠ.  

 

   Poslední lednový týden nás čekají soutěže – nejprve školní kola v klavíru, smyčcích a kytarách, ve dnech 20. a 21.února pak okresní kola. Soutěže žáků ZUŠ probíhají i v dalších regionech a už tradičně je vypisuje ministerstvo školství.   

 

Text a foto: Mirek Zimmer

 

 

 

 

 

    Litoměřice – „Myslel jsem na to už dlouho, ale to víte, zaměstnání, rodina, stavba baráku… Prostě nebyl čas.  Tak snad  až teď v důchodu si splním svůj životní sen – naučit se na klavír. “  Obdobné  pohnutky jako Jana Prokeše z Litoměřic vedly skoro všechny seniory přihlášené ke studiu prvního ročníku nově otevřené Akademie umění třetího věku, která nyní začala fungovat při Základní umělecké škole v Litoměřicích.  Ve středu 26.září se sešli v obřadní síni městského úřadu k slavnostní imatrikulaci.

 

    Snahu něco nového se naučit nebo se zdokonalit  ve zvoleném oboru ocenili při zápisu ředitelka ZUŠ Dominika Valešková i litoměřický starosta Ladislav Chlupáč.  Ředitelka uvedla, že kvůli velkému zájmu musela škola studenty vybírat.  Akademie  tedy začíná s třiceti studenty. Drtivá většina z nich se chce věnovat  hře na nějaký hudební nástroj. Tak třeba Eva Andělová se zajímá o hru na basovou kytaru, kytarista Adolf Škarda  chce rozvíjet svůj hudební um ještě ve hře  na piano - s jazzovým zaměřením, Dominik Lendacký má ambice naučit se na klarinet.  Studentům se budou věnovat  zkušení pedagogové ZUŠ, škola poskytne seniorům prostory a zázemí, může jim zapůjčit i nástroje, město se postará o mzdy učitelů. Výuka bude probíhat v dopoledních hodinách, protože odpoledne  školu navštěvují děti.  Studium Akademie umění třetího věku je tříleté.

 

(Mirek Zimmer)

Poprvé od startu Akademie umění III.věku se v pátek 25.ledna  na veřejnosti představili její studenti.  Spíš než o koncert šlo o setkání. Přišli na něj všichni, i když hráli jen někteří.  Akademii od loňského října navštěvuje celkem třicet seniorů.  „Chtěli jsme takto zakončit první  semestr, protože výuka je individuální a jinak se lidi nesejdou,“  vysvětlila ředitelka ZUŠ Dominika Valešková s tím, že podobnou akci připraví škola  i v červnu, v závěru ročníku.    

První krůčky  nejsou jednoduché, zvlášť když se začíná „od nuly“ a učíte se třeba na housle, či klarinet.  Své o tom ví např. Dominik Lendacký,  Jana Plachá, ad.  Publikum to vycítilo a účinkující povzbudilo i odměnilo potleskem.  A s 87letým Milošem Veselským, který se učí na housle a který svůj nástroj rozehrál v sérii lidových písniček, si dokonce zazpívalo. Podobného „dopingu“  se dostalo za přednes vlastní  poezie Evě Jančové, která sbírá zkušenosti v literárně dramatickém oboru, adeptům klavírní hry Ádu Škardovi a Alexu Karászovi nebo Evě Andělové, která už zdařile ‚tvrdila‘ swingovou muziku hrou na baskytaru.

„Máme za sebou jen pár měsíců,  ale musím už teď říct,  že škola nám tady vytvořila opravdu perfektní podmínky,“ oceňuje nestor studia  pan Veselský.  Seniorům se věnují zkušení pedagogové, ZUŠ poskytuje prostory a zázemí a nabízí i zapůjčení nástrojů a vybavení. Výuka probíhá dopoledne,  odpoledne  školu navštěvují děti.  Studium Akademie III.věku je tříleté.

 

Text a foto Miroslav Zimmer