Naše Akademie umění III.věku má nové studenty

    Sedm nových studentů z řad seniorů má od čtvrtka 26.září Akademie umění třetího věku, která od loňska funguje při naší základní umělecké škole.  Akademie,  jejíž studium je tříleté, začala při loňské premiéře s třiceti studenty, někteří však kvůli různým problémům studium ukončili.  I s novými jich nyní bude pokračovat celkem 34.  

     Při slavnostní imatrikulaci litoměřický starosta Ladislav Chlupáč ocenil nejen odvahu seniorů něco nového se naučit,  nebo se zdokonalit ve zvoleném oboru, ale i vstřícnost školy a jejích pedagogů, kteří se těmto studentům věnují. Poděkoval rovněž za skvělou prezentaci školy při tzv. ZUŠ Day, kterým jsme přispěli k oslavám 800 let Litoměřic.  Město školu podporuje, bez finančního příspěvku by akademie nemohla fungovat,  zdůraznila ředitelka Dominika Valešková.

    Jedním  ze sedmi nových studentů je 65letý Josef Chynoranský z Litoměřic.  „Na kytaru hraju delší dobu, ale už si nevystačím jenom s tím, že hraju u táboráku trampské písničky, prostě  chtěl bych se posunout dál, umět hrát jakseříká ‚z listu‘.  A když nějakou písničku vymyslím, tak by ji i rád uměl zapsat do not,“ prozradil Josef své pohnutky.

      Stejně jako loni si po oficiální části mohli studenti volně popovídat se svými pedagogy i s ostatními, kteří už akademii studují. A někteří využili i toho, že si spolu mohli zahrát a zazpívat. Důkaz, že i při studiu tady vznikla dobrá parta, která si má co říci…

Text a foto Mirek Zimmer,  26.září 2019