Akademie, která pomůže plnit sny

    Litoměřice – „Myslel jsem na to už dlouho, ale to víte, zaměstnání, rodina, stavba baráku… Prostě nebyl čas.  Tak snad  až teď v důchodu si splním svůj životní sen – naučit se na klavír. “  Obdobné  pohnutky jako Jana Prokeše z Litoměřic vedly skoro všechny seniory přihlášené ke studiu prvního ročníku nově otevřené Akademie umění třetího věku, která nyní začala fungovat při Základní umělecké škole v Litoměřicích.  Ve středu 26.září se sešli v obřadní síni městského úřadu k slavnostní imatrikulaci.

 

    Snahu něco nového se naučit nebo se zdokonalit  ve zvoleném oboru ocenili při zápisu ředitelka ZUŠ Dominika Valešková i litoměřický starosta Ladislav Chlupáč.  Ředitelka uvedla, že kvůli velkému zájmu musela škola studenty vybírat.  Akademie  tedy začíná s třiceti studenty. Drtivá většina z nich se chce věnovat  hře na nějaký hudební nástroj. Tak třeba Eva Andělová se zajímá o hru na basovou kytaru, kytarista Adolf Škarda  chce rozvíjet svůj hudební um ještě ve hře  na piano - s jazzovým zaměřením, Dominik Lendacký má ambice naučit se na klarinet.  Studentům se budou věnovat  zkušení pedagogové ZUŠ, škola poskytne seniorům prostory a zázemí, může jim zapůjčit i nástroje, město se postará o mzdy učitelů. Výuka bude probíhat v dopoledních hodinách, protože odpoledne  školu navštěvují děti.  Studium Akademie umění třetího věku je tříleté.

 

(Mirek Zimmer)