Pavla Boučková

Od dětství se věnuji zpívání. Pěvecké sbory mne provázely od mateřské školy až po školu vysokou, poté jsem zpívala v ženském komorním sboru Cantica Bohemica a v litoměřickém festivalovém sboru.

Podobně to mám s divadlem. Od školky jsem hrála v pohádkách a recitovala. S dramatickou výchovou jsem se více seznámila při studiu na střední pedagogické škole, následně při studiu na UJEP, obor učitelství pro 1. stupeň.  Studium Etické výchovy bylo dramatickou výchovou přímo protkáno. V letech 2010 – 2011 jsem byla členkou hudebně – konstelačního seskupení. V divadle Kampa jsme pořádali 1x měsíčně představení pro diváky.

Pracovala jsem přes dvacet let jako učitelka na ZŠ, kde jsem se dlouhodobě věnovala logopedické nápravě a nápravě dětí s dysporuchami. 

Děti jsou kreativní a bezprostřední, což rády předvedly na akademiích pro rodiče a hraní pohádek pro MŠ a ZŠ. 

Se ZUŠ jsem v kontaktu již 20let, prostřednictvím své dcery, která navštěvovala sbor Hlásek a poté deset let dramatický obor. Jsem členkou Divadelního souboru Li-Di.