BcA. Aleš Pařízek, DiS.

 

Narodil se v Litoměřicích a sám sebe označuje za litoměřického patriota. Od dětství navštěvoval výuku literárně dramatického oboru a posléze se stal jedním ze zakládajících členů místního divadelního souboru Li-Di. Od roku 2002 působí v literárně- dramatickém oboru jako pedagog. Založil divadelní soubor MLADIVADLO, který pod jeho vedením realizoval řadu úspěšných inscenací. Vystudoval nejprve pražské Gymnasium Josefa

Škvoreckého. Zde absolvoval dva roky semináře tvůrčího psaní vedeného spisovatelkou a scénáristkou Alexandrou Berkovou. Později následoval obor sociální pedagogika na VOŠ sociální a pedagogické v Praze. Ve své absolventské práci se zabýval problematikou významu dramatické výchovy pro osobnostní a sociální vývoj žáka. Po dokončení bakalářského studia v oboru dramatická výchova na Janáčkově akademii múzických

umění v Brně byl přijat k návaznému magisterskému studiu na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze.

Věnuje se lektorské činnosti v rámci divadelních přehlídek, festivalů a literárních soutěží. Jako moderátor se podílí na organizaci plesů a dalších společenských akcí. V minulosti byl frekventantem mnoha kurzů a tvůrčích dílen, zabývajících se loutkovou tvorbou, hrou s maskami, či divadelní dramaturgií. Za svou vlastní dramatickou tvorbu byl oceněn v literární soutěži O cenu Danyho Smiřického. Je autorem několika divadelních her, řady dramatických textů, adaptací literárních předloh a tématických scénářů.