Když je všechno růžové, není to tak růžové

Dramatický text Homo 06 vznikl v emocemi nabitém období kolem roku 2006, kdy se vyjednával zákon o registrovaném partnerství a kdy problematika gay a lesbické minority ještě zdaleka nebyla tak často diskutovaná a probíraná, jako je tomu dnes. Přesto si tento text vybrala jako východisko pro svou letošní celoroční práci jedna z nejstarších a nejzkušenějších ročníkových skupin našeho LDO. Původním motivem byla nepochybně evidentní provokativnost, která je pro tuto předlohu příznačná. Postupně však na povrch vyplouvala další a další témata a tvůrci vznikající inscenace si postupně uvědomovali, jak aktuální tento text je i více než deset let po svém vzniku. Proto nebylo přílišným překvapením ani to, že tato inscenace ještě před svým prvním uvedením vyvolala řadu kontroverzních reakcí. Pracuje se zde s klišé a stereotypy, které jsou vrstveny a ostentativně stavěny do popředí pozornosti jako pokřivený obraz toho, jak většinová společnost vnímá odlišnosti. Každý už nepochybně slyšel nějaký vtip o růžových, dekorativně teatrálních homosexuálech, kteří se při rozchodu dohadují o růžové záclonky a krajkové dečky pod růžovou lampičku. Je tomu ovšem tak i ve skutečnosti? 

Inscenace H(S)rát duhu byla programovou radou národní přehlídky experimentálního divadla Šrámkův Písek vybrána do programu přehlídky.