SKLADATELSKÁ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA 2021

Organizátoři: Základní umělecká škola Litoměřice a Portedo o.p.s.
Garant přehlídky: Umělecká rada ZUŠ ČR


Soutěžní přehlídka nenahrazuje pravidelně jednou za tři roky pořádanou skladatelskou soutěž žáků ZUŠ ČR. Jedná se o aktivitu, která nabídne žákům možnost představit vlastní tvorbu v době mimořádných opatření, kdy jsou minimální koncertní a soutěžní možnosti.


Porota: MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D., prof. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D., MgA. Roman Pallas
               Předseda sekce skladby ÚUR ZUŠ ČR a kontaktní osoba: MgA. Robert Mimra, tel.: 604 170 749,
               e-mail: office@portedo.cz
               web: http://www.zusltm.cz

Skladatelská soutěžní přehlídka je určena žákům ZUŠ libovolného studijního zaměření a oboru (nikoli pouze pro žáky stud. zaměření Skladba). Tříčlenná porota zařadí každé anonymně posuzované dílo do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma ‒ soutěž bude mít jedno korespondenční (on-line) kolo, žáci budou zařazeni do pásma podle nejvýše hodnocené kompozice. Skladby zařazené do zlatého pásma budou provedeny na koncertě během 2. pololetí šk. roku 2021/2022. V případě méně běžných obsazení mimo možnosti základní umělecké školy bude provedení nabídnuto soutěžícím. V případě omezení koncertních aktivit bude akce realizována on-line. Učitelé žáků, kteří zašlou skladby do soutěžní přehlídky, obdrží sborník ve formátu PDF se skladbami ve zlatém pásmu, všichni zúčastnění žáci získají diplom s uvedením pásma. Do soutěže budou přijímány práce, které žáci napsali v době od minulé skladatelské soutěže žáků ZUŠ, tedy po 9. 6. 2019. Uzávěrka přihlášek a prací je stanovena na 20. 10. 2021. Hodnocení soutěžní přehlídky bude školám oznámeno do 20. 1. 2022.

Kategorie a zadání:
I. kategorie – narození v roce 2013 a později

        nejméně jedna skladba pro maximálně 3 interprety (instrumentální, vokální, či    instrumentálněvokální skladba v jakékoli kombinaci)

II. kategorie – narození v letech 2010 až 2012

        nejméně jedna skladba pro maximálně 4 interprety (instrumentální, vokální, či instrumentálněvokální skladba v jakékoli kombinaci)

III. kategorie – narození v letech 2006 až 2009 (2 povinné skladby)

        a) nejméně jedna instrumentální skladba pro maximálně 5 interpretů
        b) nejméně jedna skladba pro zpěv (či více hlasů) s instrumentálním doprovodem (i se zpěváky maximálně 5 interpretů) nebo pro pěvecký sbor a capella (maximálně pětihlas)

IV. kategorie – narození před rokem 2006 (2 povinné skladby)

        a) nejméně jedna instrumentální skladba pro maximálně 7 interpretů
        b) nejméně jedna skladba pro zpěv (či více hlasů) s instrumentálním doprovodem (i se zpěváky maximálně 7 interpretů) nebo pro pěvecký sbor a capella (maximálně sedmihlas)

Pozn.: U skladeb zařazených do zlatého pásma budeme požadovat písemný souhlas autora textu.

Další informace:
Podmínkou je zaslání skladeb jako PDF výstupů z notačního programu. Rukou psané notové zápisy nebudou do soutěžní přehlídky zařazeny. V 1. a 2. kategorii mohou žákům se zápisem pomáhat učitelé nebo 2 rodiče. Aby mohly být skladby hodnoceny anonymně, uvádějte v záhlaví první notové strany pouze název skladby (příp. autora textu) a zvolené nástrojové obsazení, uveďte také datum dokončení skladby. Jména žáků napište jen do přihlášek, které vyplňte na níže uvedených odkazech. Po vyplnění přihlášky obdržíte link na sdílené úložiště, kde budete moci průběžně ukládat soutěžní skladby. Změny v úložišti bude možné provést nejpozději 20. 10. 2021 ve 23:59. Do soutěže může být přihlášeno maximálně 5 skladeb od jednoho autora.

Pro každou kategorii je samostatná přihláška:
I. kategorie: https://forms.gle/EAHtXqyUJv9Ztr1W6
II. kategorie: https://forms.gle/VPn7Ra3HJ69Lz7os7
III. kategorie: https://forms.gle/Hm9mesmT5hyWQEcG8
IV. kategorie: https://forms.gle/bNSDCSJgZ96dBePY8

Na začátku přihlášky doplňte email pedagoga. V případě, že se email změní, prosím, informujte organizátory soutěže. (Hlavní komunikační prostředek soutěžní přehlídky jsou emaily.)