Škola realizuje od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt v rámci Výzvy MŠMT č. 02_18_063 Šablony II
"Spolupráce a kreativita",

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011807, č. j. MSMT-10978/2019-2

Projekt je sestaven z šablon aktivit:
2.VII/3  Koordinátor spolupráce ZUŠ s příbuznými organizacemi 

2.VII/6  Vzájemná spolupráce pedagogů
2.VII/8  Tandemová výuka
2.VII/9  Zapojení odborníka do praxe
2.VII/13 Využití IT ve vzdělávání ZUŠ
2.VII/14 Projektový den ve škole
2.VII/15 Projektový den mimo školu
2.VII/16 Komunitně osvětová setkání