Okouzleni klavírem


Nesoutěžní festival klavírní hry "Okouzleni klavírem" se uskuteční 10. června 2023 od 10:00 ve Wieserově domě v Terezíně. Prezentace proběhne 9:00 - 9:45 hod.  Předpokladem je řada pěti koncertů v hodinových intervalech. Počet koncertů může být upraven podle počtu účinkujících. Předpokládaný konec festivalu je v 16:00.

Festival je určen žákům všech ročníků a stupňů ZUŠ Ústeckého kraje. Volba repertoáru je volná. Žáci do 3. ročníku se mohou představit dvěma skladbami, od 4. ročníku výše jednou skladbou. Možná je i čtyřruční hra. V případě sólové hry je doporučená hra zpaměti. K dispozici bude kvalitní koncertní nástroj Yamaha. V zázemí bude možnost rozehrání na digitálním nástroji.

Koncerty budou doplněny doprovodným programem, který bude ještě  upřesněn. V závěru festivalu proběhne poděkování účastníkům i jejich pedagogům spojené s předáním účastnického listu a drobného dárku.

Těšíme se na setkání s vámi.
Za klavírní oddělení ZUŠ Litoměřice
Matej Olejár

Historie projektu

Možná se ptáte, jakou historii může mít festival, jehož II. ročník ještě ani neproběhl. Poprvé se ovšem projekt „Okouzleni klavírem“ uskutečnil v roce 2012. Původně se jednalo o výměnný koncert žáků klavírních tříd ZUŠ Bílina a ZUŠ Louny. Dával příležitost ukázat a konfrontovat své umění všem nadaným žákům klavírních tříd, nejenom těm, jež se uplatňují na klavírních soutěžích.

Již v rámci třetího ročníku projektu byla účast rozšířena o hosty ze ZUŠ Jirkov a Litvínov. To inspirovalo naše lounské kolegy k přeměně „Okouzleni klavírem“ na nesoutěžní festival klavírní hry s účastí žáků dalších ZUŠ Ústeckého kraje. První ročník festivalu proběhl v sobotu 6. června 2015 ve Vrchlického divadle v Lounech za účasti téměř 70 malých a mladých pianistů. Organizační náročnost tak velkého projektu již přesahuje možnosti bílinské ZUŠ. Proto se po vzájemné dohodě rozhodla převzít organizaci druhého ročníku festivalu naše litoměřická ZUŠ.