GRATULUJEME k vynikajícím výkonům
Tereze Neužilové (3. cena ve III. kategorii) a Magdaléně Pallasové (čestné uznání ve IV. kategorii) v mezinárodní klavírní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte 2021. Dalším úspěchem Magdalény Pallasové byla účast na soutěžní přehlídce Antonína Dvořáka mladým, kde se umístila ve zlatém pásmu a získala mimořádné ocenění za vynikající interpretaci skladby A. Dvořáka. Velké uznání a poděkování patří vynikající učitelce Mgr. Alexandře Pallasové!

„Půjdem spolu do divadla“… zvala ZUŠka

   Litoměřice – Do třetice všeho dobrého, říká úsloví. V případě pořadu „Půjdem spolu do divadla…“ uvedeného naší ZUŠ v Divadle K.H.Máchy minulé úterý to určitě platí, i když aktuální dění akcím a jejich přípravě moc nepřeje. Je proto malým zázrakem, že se literárně dramatickému i tanečnímu oboru podařilo připravit program, kterému v kvalitě moc nechybělo a nezůstal tak pozadu za předchozími dvěma ještě „nekovidovými‘…

   Pod režijním a pedagogickým vedením učitelů Pavla Vágaie, Aleše Pařízka a Petry Běláčové viděli diváci jedenáct vystoupení – např. děti tančily na téma z pohádek S čerty nejsou žerty a Z pekla štěstí’, dramaťáci zase zaujali ukázkami jak klasiky – z Gogolova Revizora, tak i modernou - z próz M.Ebena či  J.Suchého. Hořkoveselé bylo třeba Ebenovo „Promořování“ v podání Adély Wajshajtlové, či anabáze s kaprem v textu Brahmaputra, které se dobře zhostil Ondřej Frič. Nejvýraznější však byly ukázky z muzikálů Dracula a Bídníci. V „Hlavě mazané“ z posledně jmenovaného díla si mladí herci v závěru večera vysloužili nadšený potlesk publika.

   Většina věcí, včetně muzikálových vznikala ke konci léta na společném soustředění, ostatní teprve od září, upřesnuje P.Vágai. „Jsme si vědomi chyb, máme to ještě rozdělané, jsou to vlastně polotovary. Ale skoro dva roky jsme nemohli vystupovat a potřebujeme s tou prací vyjít ven, jinak nemá smysl – vždyť divadlo je o komunikaci s diváky. Dnes jsme podporu diváků opravdu cítili a jsme za to moc vděčni.“

                                         Text a foto: Miroslav Zimmer

Koncert 10.listopadu 2021 v Divadle K.H.Máchy.

Naše škola si připomněla nedožité sté narozeniny svého bývalého ředitele Františka Maršálka (1921-2013).   Koncert ve středu 10.listopadu v Divadle K.H.Máchy byl  především oslavou jeho hudby – postarali se o to žáci, pedagogové i hosté. Ti hned v úvodu předvedli Maršálkovy „Kvartetové skladbičky“ pro flétny a klarinety. Celkem více než třicet účinkujících pak vystoupilo v dalších 18 číslech bohatého programu. O osobnosti, která vedla školu neuvěřitelných 34 let, promluvil historik Filip Hrbek. 

   „Poslouchá se to opravdu dobře. Jak výtečně zahraná hudba, tak i to, co tady řeklo o mém otci. A moc mě těší, že škola dál a na vysoké úrovni úspěšně rozvíjí základy, které otec tady položil,“ řekl nám o přestávce koncertu Františkův syn Jiří Maršálek. Ani v jeho případě nepadlo jablko daleko od stromu, Jiří stále ještě vyučuje na pražské ZUŠ Jižní město.  Do Litoměřic věnoval několik otcových obrazů, které byly - vedle dokumentárních snímků a notových zápisů,  vystaveny ve foyeru divadla.  František Maršálek byl totiž nesmírně aktivní člověk. Napsal nejen přes šest desítek skladeb různé náročnosti,  ale i maloval, sbíral minerály, známky a mince, atd.

    „Maršálkova hudba nás vlastně propojila  generačně. Jeho skladby si zahráli žáci, kantoři i hosté, z nichž někteří pana ředitele znali,  nebo je dokonce učil. Chtěla bych vystupujícím i všem, kteří se na akci podíleli, ještě jednou poděkovat," zhodnotila oslavu Maršálkova výročí ředitelka ZUŠ Dominika Valešková. Připravit koncert v této obtížné době nebylo vůbec jednoduché. Asi nejvíc o tom ví učitel Miroslav Roček, který měl s přípravou spoustu práce. Bohužel, den před koncertem musel do karantény.                                                           

Text a foto:  Mirek Zimmer 

Důležité odkazy

Škola realizuje od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt v rámci Výzvy MŠMT č. 02_18_063 Šablony II „Spolupráce a kreativita“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011807